ETHIEK BIJ INKOOP: WAT IS JOUW HOUDING?

Kronos Group

Ethiek op het gebied van aanbestedingen kent twee basisdefinities. De eerste gaat over morele principes bij het beïnvloeden van gedrag. De tweede gaat over de kennis die betrekking heeft op deze morele principes.

Transparantie, eerlijkheid en integriteit zijn de drie belangrijkste criteria die als basis moeten dienen voor actie in het kader van procurement.

Een inkoopdeskundige moet zich bewust zijn van de manier waarop hij zich moet gedragen. Maar  weten ze allemaal hoe ze zich niet moeten gedragen?

Vriendjespolitiek, illegale sourcing, afpersing of beïnvloeding zijn enkele van de zaken die tot een schandaal kunnen leiden.

Een sterke aankoopethiek is een troef voor uw public relations en zal uw bedrijf helpen om een crisis te vermijden; extern, maar ook intern. Als de efficiëntie van het inkoopproces wordt gehandhaafd op een hoog niveau, zullen de prestaties van uw hele organisatie worden verbeterd.

Bedrijven moeten de nadruk leggen op teamgeest en integriteit.  Winsten moeten gemeenschappelijk en gedeeld blijven om de waarde van het bedrijf en zijn winstgevendheid op het hoogste niveau te laten doordringen.

Kronos group kan u voorzien van consultants die de ethische regels kennen. Heb je een expert nodig, of wil je een van onze experts worden, neem dan contact met ons op via info@kronosgroup.be

Kronos, wij zijn inkoop. En veel meer.


Optimaliseer en herstart
your business

Lees hoe we kunnen helpen